Main content

1. Hamvazószerdával elkezdődött a mindenki számára kötelező húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje, amely Szentháromság vasárnapjáig, június 11-éig tart.
2. Hétfőn, kedden és szerdán hétköznapi miserend lesz.
3. Nagycsütörtökön reggel 8 órakor zsolozsma.
Az oltáriszentség alapításának szentmiséje és a lábmosás szertartása este 18 órakor kezdődik.
Ezt követően oltárfosztás és szentségimádás.
4. Nagypénteken reggel 8 órakor zsolozsma.
Reggel 9-től keresztúti ájtatosság. Közben is gyóntatunk.
17 órakor keresztút a templomban.
Délután 18 órakor kezdődik a nagypénteki liturgia passióval és szentáldozással.
Ezen a napon este ½ 9-kor keresztút lesz az Arborétumban.
5. Nagyszombaton reggel 8 órakor zsolozsma, melynek végén kitesszük az Oltáriszentséget a Szentsírra.
A szentsír és az oltáriszentség őrzésére iratkozzunk fel a sekrestyében. Ne hagyjuk magára az oltáriszentséget.
Este ½ 7-kor kezdődik a húsvéti vigília ünneplése. A szertartásra, kérjük, hozzanak magukkal gyertyát. A vigília ünneplését feltámadási körmenettel zárjuk. A körmenetre kb. 20 órakor kerül sor.
6. Ápr. 5-én, Húsvétvasárnap reggel 5.45 órakor Hajnalhasasztás lesz a Vízmű-dombon.
7. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserend lesz.
8. Templomunk nagy-heti és húsvéti szertartásrendje megtalálható a plakátokon.
Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblákon a templom bejáratainál!