Main content

1. Nagyböjt péntekjein hústilalmi nap van, mely nem helyettesíthető imádsággal és jócselekedettel. A böjti fegyelem szabályai a betegekre nem vonatkoznak. Hamvazószerdával elkezdődött a mindenki számára kötelező húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje, amely Szentháromság vasárnapjáig, június 11-éig tart.
2. Mai gyűjtés a szentföldi keresztények javára van.
3. Április 8-án, szombaton 17.30-kor gyászmise lesz a most elhunyt Etele György piarista atyáért.
4. A héten első csütörtök és első péntek a Szentségimádás 17 órakor kezdődik.
5. Az „Évszázadok muzsikája” koncertsorozat következő alkalma április 3-án, hétfőn 18 órakor lesz az evangélikus templomban.
6. Április 5-én, szerdán 17 órakor Szeretetláng imaóra lesz Nagytemplomban.
7. Nagytemplomban a nagyböjti lelkigyakorlatot április 7-8-9-én, péntek-szombat-vasárnap este 6 órakor az Érsek atya vezeti.
8. Április 9-én, virágvasárnap fél 8.30, 9.45 és 18.30 szentmisén Passió-éneklés lesz templomunkban. Barkaszentelés a 8.30 és a 18.30-as esti szentmisén.
9. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel 8 órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma lesz templomunkban.
10. A piarista húsvét előadásainak témái a hirdetőtáblán olvasható.
Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblákon a templom bejáratainál!