Main content

1. Szeretettel várjuk azokat a jó hangú és kottát ismerő fiatal felnőtteknek a jelentkezését, akik szívesen énekelnének a piarista kórusba és ezzel szebbé tennék templomunk liturgiáját. Jelentkezés vasárnap este, a szentmise után, a kórus vezetőjénél.
1. A Kecskeméti Főplébánia buszt indít az október 7-i Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni lehet nyolcadik osztályos kortól fölfelé szeptember 29-ig a Főplébánia irodájában, hivatali időben. A részvételi díj 1.500 forint, amit a jelentkezéskor kell befizetni. A buszt a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat.
2. Szeptember 20-án, szerdán Csányi Ildikó és Csányi Zoltán jótékonysági koncertje lesz a piarista templomban este fél nyolckor. A belépő ingyenes. A fellépő csellóművésznő, akinek a javára gyűjtünk, hittantanár Szegeden a Piarista Gimnáziumban.
3. Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a jelentkezését a plébánia irodáján vagy a sekrestyében, akik még nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve és szeretnék pótolni ezeket a szentségeket.
4. A többi fiatal részére hittancsoportot indítunk, hogy a felvett szentségeket elmélyítsék, és hittan ismereteiket gyarapítsák. Jelentkezés a sekrestyében vagy a plébánián.
5. Az Eukarisztikus Kongresszusra készülve lelkigyakorlatot szerveznek Mátraverebély Szentkúton 2017. október 2-4-ig. Címe: „Eukarisztia, Szent Ferenc, ferencesség.” Helyi ferences közösségünk várja azok jelentkezését is, akik érdeklődnek a ferences lelkiség iránt. Érdeklődni lehet Tóth Tibor atyánál.
6. Ünnepek a következő héten:
- kedden Szent Januáriusz püspök és vértanú emléknapja,
- szerdán Szent Kim Taegon András és Szent Pál és társaik vértanúságának emléknapja,
- csütörtök Szent Máté apostol ünnepe,
- szombat Szent Pio áldozópap emléknapja.
Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblán a templom bejáratainál.