Main content

1. Szeretettel várjuk azokat a jó hangú és kottát ismerő fiatal felnőtteknek a jelentkezését, akik szívesen énekelnének a piarista kórusba és ezzel szebbé tennék templomunk liturgiáját. Jelentkezés vasárnap este, a szentmise után, a kórus vezetőjénél.
2. Hétfőtől kezdve folytatódnak hétfő esti énekes vesperások 19 órai kezdettel Telek Péter-Pál tanár úr vezetésével.
3. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeptember 27-én szerdán este 18 órától előadást szervez a Közösségi Ház emeleti nagytermében. Az előadást Papp Éva tartja, címe „Saját szerencsétlen sorsomba taszítottalak. Az aradi vértanúk és özvegyeik.” A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
4. Alpha Tanfolyam indul 2017. október 3-án kedden. A tanfolyam azok számára jelent elsősorban jó lehetőséget, akik meg szeretnének ismerkedni a keresztény hit és életmód alapjaival, illetve szeretnék egy személyes hangvételű keresztény közösségben elmélyíteni vallási életüket. Meghívókat a tanfolyamra a Nagytemplom sekrestyéjében lehet átvenni.
5. Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a jelentkezését a plébánia irodáján vagy a sekrestyében, akik még nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve és szeretnék pótolni ezeket a szentségeket.
6. A többi fiatal részére hittancsoportot indítunk, hogy a felvett szentségeket elmélyítsék, és hittan ismereteiket gyarapítsák. Jelentkezés a sekrestyében vagy a plébánián.
7. Ünnepek a következő héten:
- kedd Szent Kozma és Damján vértanúk emléknapja,
- szerdán Páli Szent Vince emléknapja
- pénteken Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe,
- szombat Szent Jeromos áldozópap emléknapja.
Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblán a templom bejáratainál.