Main content

1. Január 1-jén, Újév napján Szűz Mária Istenanyaságának kötelező ünnepe van. Vasárnapi miserendet tartunk.
2. Január 6-a, szombat Vízkereszt napja szintén kötelező ünnep lesz. Vasárnapi miserendet tartunk. Vízszentelés a 7.30-as szentmise keretében lesz. A folyosóról lehet szenteltvizet vinni a házak megszenteléséhez.
3. Január 5-én, pénteken 19 órakor Túri Nagy János újévi orgonakoncertet ad a Nagytemplomban. A belépődíj 2.000 Ft, jegyet a Főplébánia irodájában lehet vásárolni hivatali időben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
4. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Vezetőképző Tanfolyamot szervez, mely három féléves és félévente négy hétvégét foglal magában. A képzés helyszíne a kecskeméti Szentcsalád Plébánia. A tanfolyam ingyenes, a jelentkezésnek azonban feltételei a szórólapokon.
5. Ünnepek a következő héten:
- hétfőn Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe,
- kedden Nagy Szent Vazul és Nazianzi szent Gergely püspök emléknapja,
- szombat Utunk Megjelenése, Vízkereszt, parancsolt ünnep.
6. Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt évben bármivel, bárhogyan segítették plébániánk működését. A paptestvérek, a plébániai Képviselőtestület, a Kalazancius Kórus, a ministránsok, a kántorok, a plébánián dolgozó adminisztrátor, a sekrestyések, templomtakarítók, felolvasók, és minden munkatársunk életére Isten gazdag áldását kérem.
Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblán a templom bejáratainál.