Czollner Mihályné nagylelkű felajánlásából a régi Tizenkét Apostol kápolnája helyén épült a 19. sz. első harmadának klasszicista stílusában, 1825-26-ban. Oltárképe Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja. 1917 óta az Angolkisasszonyok zárdájának és iskolájának lett a temploma egészen 1950-ig, a rend feloszlatásáig.

Ezt követően templomigazgatóságként működött tovább. 1991 óta, az Angolkisasszonyok Leánygimnáziumának újra indulását követően ismét szolgálta a Rend és az iskola igényeit, megőrizve templomigazgatósági státusát.

Napjainkban a Piarista rend vette át a templom gondozását és látja egy a liturgikus szolgálatot.