Kedves Testvérek! (Statisztika 2023-ról.)

A nyár folyamán új plébánosként léptem be az egyházközség életébe, bár korábban szerzetesként a lelkipásztori munka egy szeletét már végeztem. Beszámolóm is ilyen kétlaki; egyrészt Görbe atya korábbi beszámolóira és munkájára támaszkodik, másrészt a napi munkába most is bekapcsolódik és segít a plébánosi feladatom ellátásában. A nyár folyamán a rendházban személyi változások a plébánián részben jelentkeztek: Görbe László és Balogh Tamás káplánként, Diószegi atya kisegítőként vesz részt életünkben.

Fontosnak eseményeket a plébánia életében.

Február 2-án, a megszentelt élet világnapján vendégül láttuk a szerzetes nővéreket és paptestvéreket a közös szentmisén és vacsorán.

Február 12-én, 70 embert részesítettünk a betegek szentségében.

Február 23-25. nagyböjti lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs mesterkanonok, keceli plébános atya tartotta.

Április 6-8: Szent Háromnapot ünnepeltük;

Április 9-10: Húsvét, a húsvéti körmenetet megtartottuk.

Április 28-30: Ferenc Pápa apostoli látogatása Magyarországon, a látogatásra utazó piarista közösségeket Nagy Attila és Kovács András vezette.

A templomunk búcsúmiséjén, június 4-én, Zsódi Viktor tartományfőnök volt vendégünk.

Június 4-én, 41 fiatalnak szolgáltatta ki délután a bérmálás szentségét templomunkban Dr. Bábel Balázs érsek atya.

Július 2-án vasárnap volt a Mária kápolna búcsúja, amit Görbe László Plébános Atya vezetett.

Július 15-én este emlékeztünk Pirrotti Szent Pompíliuszra, a szentbeszédet Holczer József rendtársunk tartotta.

Augusztus 15-én, Rózsafűzér imádkozásra hívtuk híveket az Arborétumba és szentmisével zártuk a Mária kápolnánál; a békéért és hazánkért imádkoztunk.

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén 59 fiatal járult első szentáldozáshoz.

November 4-én a piarista öregdiákok találkozójának szentmiséjét Dr. Bábel Balázs érsek atya mondta.

November 19-én, a Szent Erzsébet templom búcsúmiséjét Dr. Bábel Balázs Érsek Atya vezette.

December 7-9-ig Csuja Gergely atya, piarista öregdiák tartott adventi elmélkedéseket.

December 24-én az éjféli szentmise előtt az újjá alakult Piarista Liturgikus Kórus vezetésével készültünk Jézus születésére.

A plébánia keretében több csoport is működik:

 • Karitász csoport jelenleg 24 aktív taggal működik, egyes eseményeken fiatalok segítik munkájukat. Vezetőjük Keléné Almási Marianna.

 • Húsvétra a Katolikus Karitász által meghirdetett tartós élelmiszer adománygyűjtés alkalmával az összegyűjtött adományokból csomagokat készítettünk, ez alkalommal 44 szegény család részére tudtunk családonként 10-12 kg élelmiszert osztani, főként alapvető tartós élelmiszereket, lisztet, cukrot, tésztát

 • az Egyházmegyei Karitásznak köszönhetően állami támogatással 10 rászoruló családot tudtunk ingyen táboroztatni a Balatonnál,

 • júliusban 40 fős gyermekcsoportot táboroztattunk 1 hétig ingyen szintén a Balatonnál önkénteseink segítségével,

 • kisiskolásokat nevelő családoknak sikerült beiskolázási támogatást nyújtani.

 • Karácsony előtt 10 rászoruló családot juttattak el a Zánkai családi táborba.

 • Adventben gyűjtöttünk ismét tartós élelmiszereket, ennek köszönhetően Karácsonyra 45 rászoruló család kapott ajándékcsomagot, melyekbe minőségi élelmiszerek és tisztítószerek is kerültek.

 • Fenyőfa adományt is kaptunk az idén és osztottunk még Karácsony előtt.

 • Várják szeretettel további önkéntes segítők jelentkezését 2024. évi programjaink lebonyolításához!

 • A Hit és Fény közösség 15 éve működik a Piarista Plébániához kapcsolódóan. A közösségi teremben az értelmi fogyatékos emberekkel találkozunk, amelyek a baráti együttlét, a közös ima és ünneplés alkalmai.

 • A cursilló elsősorban a képzőművész-tanár Bruncsák András kezdeményezésére a férfiakkal indult el plébániánkon. Az összejövetelek Görbe László és Balogh Tamás segíti.

 • A férficsoport jelenleg nagyjából 10 főből áll, szinte folyamatosan vannak új csatlakozók.

 • Közel egy éve női csoport is indult, ennek női vezetője van, Institoris Ágnes személyében.

 • A csoport tagjai közül többen is (különösen a vezetők), illetve a hölgyek a mi templomunkba járnak szentmisére, ez erősíti a plébániai közösséget is.

 • Liturgikus énekkarunk újjáalakult kántorunk Sümegi Csaba munkájának köszönhetően, a próbák hétfőn este vannak Zöldi- Kovács Mónika vezetésével énekel.

 • A Piarista ifjúsági ének, és zenekar, a DÚR együttes, 2019 tavaszától működik. Egyre növekvő létszámmal. Minden héten szombaton próbálnak, lelkesen készülnek Sümegi Csaba kántor vezetésével a diák misékre.

 • Imaközösségek

 • keddenként 8 órai szentmise után imádkozó csoport működik a porta melletti teremben rózsafüzér közös imádkozása a papokért,

 • csütörtökön 17.30-tól Ceanaculum a templomban,

 • első pénteken 17,30-tól engesztelő imaközösség a templomban

 • májusban a Lorettói litániát, októberben rózsafüzért mondtunk,

 • Az első szombati és vasárnap esti mise előtti litániát tartunk.

Plébániánk statisztikája az előző évekhez képest nem változott nagyon.

Hétköznap 4, vasárnap 6 szentmise van. A hétköznapi reggeli 7 órai szentmise általában gyászmise. A temetéshez kapcsolódó napközi gyászmiséket nem tudjuk vállalni, csak rendkívüli esetben.

A plébániánkhoz tartozó Collner téri templomban, csak vasárnap reggel 8 órakor van szentmise. Ott Balogh Tamás és Adamát Lajos atya látja el a szolgálatot.

A plébániánkhoz tartozó Mária kápolnában vasárnap 16.00 órakor van szentmise. Illetve minden hónap 13-án, a Húsvét és Mindenszentek közötti időben. Télen nincs szentmise. Itt a plébános, valamint Görbe László és Balogh Tamás atya látja el a szolgálatot.

A plébániát a plébánoson kívül két káplán: Görbe László és Balogh Tamás atya szolgál, és Diószegi Lajos kisegítő. Hálásan köszönöm áldozatos munkájukat.

A keresztelési oktatást és a házasság előtti oktatást a plébános. Ő készíti a fiatalokat az elsőáldozásra és a bérmálkozásra.

A szentmisék és szentbeszédek mondásában, a piarista atyák is szerepet vállalnak. Hálásan köszönjük munkájukat.

Az évi négy szentségimádási napot megtartottuk. Köszönet, hogy nem hagytuk magára az Oltáriszentséget.

A szentmisén való részvétellel kapcsolatban kérném, hogy a szentmisén résztvevők egy része késve érkezik. Szeretném kérni, hogy adjuk meg a tiszteletet az Úristennek és igyekezzünk a szentmise kezdetére a templomba megérkezni. Ne sajnáljuk az időt az Istenre. Nekünk van szükségünk rá.

 

Szentségek kiszolgáltatása Plébániánkon.

Keresztelések.

 1. 40 (felnőtt keresztelés 2)

 2. 50 (8 felnőtt keresztelés)

 3. 56 (9 felnőtt keresztelés)

 4. 49 (9 felnőtt keresztelés)

A felnőtt keresztelkedőknek legalább egy évig kellett előkészítő tanfolyamra járniuk. Egyre kevesebben vannak, akik templomban kötött házasságból születtek. A keresztelés előtt a szülők és a keresztszülők számára oktatást tartottunk.

 

Bérmálás

Az idei évben 41 fiatal bérmálkozott. Bérmálkozók felkészítését ebben a tanévben három csoportban végeztük Nagy Attila házfőnök atyával.

 

Bűnbánat szentsége

Szentgyónási lehetőség általában minden szentmisében van. Ez hétköznapokon négy szentmisét, vasárnap hat szentmisét jelent. Első pénteken és nagyobb ünnepek előtt többen is gyóntatunk, türelmet kérünk azoktól, akik várakozni kényszerülnek. Köszönöm Görbe László, Diószegi Lajos és Balogh Tamás atya áldozatos gyóntatási munkáját.

 

Oltáriszentség

Szentmise kb. 3200 volt egy évben.

Szentáldozás évente kb. 40 ezer körül van ez az idén csökkent az áldozók száma.

         Elsőáldozáshoz járult:

 1. 59 + 2 felnőtt

 2. 48 + 4 felnőtt

 3. 44 + 9 felnőtt

 4. 59 + 3 felnőtt

Az elsőáldozó gyermekek legnagyobb része a piarista általános iskolából került ki. Az egyénileg felkészülők száma 4 fő. Kérem a keresztszülőket, hogy kísérjék keresztgyermeküket az elsőáldozáshoz.

Házasságot kötöttek

 1. 16 pár

 2. 18 pár

 3. 22 pár

 4. 22 pár

A jegyespárokból több volt olyan, akikből az egyik, vagy egyik sem volt elsőáldozó. A felnőtt elsőáldozók részben közülük kerültek ki, másik része a keresztelendők szülei közül.

A jegyes oktatás ezekben az esetekben tehát a szentségekre való felkészítéssel bővült, ami azt is jelentette, hogy egyéni oktatásra volt szükség (nem lehetett csoportba osztani őket). Többen vállalták a keresztségre való egy éves előkészületet is.

Betegek kenete

Betegellátást meghívás esetén végeztünk, az idén is tarthattunk közös szentség kiszolgáltatást mintegy 80 főnek.

 

Temetések

 1. 150

                   2021          155

2022          154

2023          123 (51 férfi és 42 nő) 12 fő szentségekkel

 

Hitoktatás

A hitoktatás napjainkban az iskolákban történik. Sajnos az állami iskolákban járó fiataloknál a két hittan óra helyett, csak egy hittanórán vesznek részt. Nyilván az egyházi iskolákban a két hittanórát megtartják. Mivel a hitoktatók az iskola alkalmazásában állnak, sokszor a plébániához nem kötődnek. A gyermekek plébániához és templomhoz való tartozásának kialakításához új szemléletre van szükség. Iskolán kívüli időben a gyermekeknek csak kis része jár szentmisére. Iskolai időben is csak azok, akiknek kötelezi az iskola, a többi nem vesz részt általában.

 

Sekrestyési feladatokat:

Tasi Péter, Kádár Ferenc, Tóth Szilárd és Szalai Sándor látják el.

Kántor

         A kántori szolgálatot Sümegi Csaba látja el. Köszönjük az magas színvonalú és áldozatos munkáját. Köszönjük a diákmisék kórusának a megszervezését és próbáit.

Végezetül köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vesz templomunk fenntartásában, akár munkájával, akár hozzájárulásával. Köszönet jár a kántor uraknak, akik énekükkel szebbé teszik a szentmiséket, temetéseket. Köszönet mindkét énekkarnak. Köszönet a sekrestyéseknek, akik minden nap kora hajnaltól sokszor késő estig helytállnak. Köszönet a miséző és gyóntató atyáknak, a hitoktatóknak. Köszönettel tartozunk a csoportok vezetőinek, akik a csoportokat szervezik és koordinálják. Köszönet a takarítóknak. Köszönetet mondok Somodi Lászlónak és Fellegi Jenőnek az egyháztanács volt elnökének, aki nagy segítségemre van.

A legnagyobb köszönet azonban magának Istennek jár.

Mindenkinek áldott, boldog Újesztendőt kívánok!