A ház megáldása vízkeresztkor

Antifóna: Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja.

P.: Békesség e háznak.

H.: És minden lakójának.

P: Könyörögjünk! Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd † meg ezt a házat (ezt a helyiséget). Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon (helyiségen) és minden lakóján.

Mindenható Atyaisten, te a keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket, és Fiadnak, Jézus Krisztusnak testvéreivé tettél. Erősítsd meg a mi vele való közösségünket, és add, hogy családjainkban egyetértésben és szeretetben éljünk. Istenünk, védd meg ezt a házat minden rossztól és a bűntől. Áldd meg †ezt a hajlékot és mindazokat, akik benne laknak, hogy neked, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassanak a szeretet aranyával a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével. Krisztus a mi Urunk által.

Tömjén megáldása vízkeresztkor

Urunk és Istenünk áldd meg † ezt a tömjént, amelyet a bölcsek ajándékára való emlékként gyújtunk meg. Add, hogy a te áldásod jele legyen templomodban és otthonainkban, amikor azokat befüstöli, és alakítsd át őket a testvéri szeretet és béke hajlékává. Krisztus a mi urunk által.

Felirat: 20+C+B+M+24

jelentése: Christus áldása(B) maradjon meg(M) (a házon)