1. március 17. Nagyböjt 5. vasárnap

2. A mai adománygyűjtést a Szentföld javára végezzük!

3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat továbbra is használt, de jó állapotú férficipőket gyűjt 40-45 méretben, valamint dzsekiket a rászorulók számára. Az adományokat a Gondviselés házába várják csütörtök délután 12- és 16, pénteken délelőtt 8 és 12 óra között.

4. A Piarista Általános Iskola tavaszi kézműves foglalkozást tart a szeptembertől első osztályba készülő gyerekeknek március 20-án 16.30-tól. További információk az iskola honlapján és a plakátokon olvashatók.

5. Március 23-án, szombaton 30-kor a „Mária evangéliuma” c. zenés oratórium előadására kerül sor a Nagytemplomban. Jegyeket a Hírös Agóránál lehet vásárolni 5600 Ft-os áron.

6. Irgalom Forrása dicsőítő és közbenjáró szolgálat lesz március 24-én, vasárnap délután fél 4-től a Kecskeméti Nagytemplomban.

7. A hittanos gyermekek és fiatalok keresztútját a kecskeméti Arborétumban, a Mária Kápolna melletti kálvárián szervezi a Nagytemplom március 27-én, szerdán 16.30-től. Várják a hittanosokat és családtagjaikat is.

8. A Római Katolikus Főplébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, valamint a Piarista Diákszövetség Keresztény Polgári Bált rendez április 20-án, szombaton 19 órától a Három Gúnár Rendezvényházban. Belépők igényelhetők a Főplébánián, a KÉSZ vezetőinél, a Máltai Szeretetszolgálatnál és a Piarista Diákszövetségnél. A programról plakátokat helyeztünk ki.

9. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011. A másik 1 %-ára pedig a Koháry István Alapítványt számára, Adószám: 18354517-1-03

10. Március 24-én lesz Virágvasárnap. Barkaszentelés és Passió éneklés lesz 8.30, 9.45 és a 18.30-as szentmiséken. Kérjük, hogy aki szentelt barkát szeretne, az hozzon barkát és tartsa magánál a padban, ne tegye a többi közé! A Nagyhét és a Húsvét programját kifüggesztettük.

11. Nagycsütörtökön reggel 8.00 Zsolozsma és gyóntatás lesz. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18.00 órakor kezdődik, majd szentségimádás követi.

12. Nagypénteken reggel 8.00 Zsolozsma és gyóntatás lesz. 9.00 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk. 00-kor kezdődik a nagypénteki szertartás. Este fél kilenctől megtartjuk a szabadtéri gyertyás keresztutat az Arborétumban. Gyertyát, mécsest hozzunk magunkkal!

13. Nagyszombaton reggel 8.00 Zsolozsma és gyóntatás lesz. A Szent Sír látogatására napközben délig lesz lehetőség imára. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 órakor kezdődik, feltámadási körmenettel. A szertartásra hozzunk gyertyákat!

14. Húsvétvasárnap a szokásos vasárnapi miserend. Húsvéthétfőn csak reggel 6.15, 7.30, 8.30 és 18.30 órakor, lesznek szentmisék.

15. Ünnepek (megemlékezések) a következő héten:

  • hétfő Boldog Donáti Celestína, a piarista nővérek alapítója,
  • kedd Szent József, a Szent Szűz jegyese,

Hirdetéseink megtalálhatók a hirdetőtáblán.