Kedves Híveink!

 

A Katolikus Egyház működése területi alapon épül fel, püspökségekre és plébániákra tagozódik. A városokban általában több katolikus plébánia működik egymás mellett. A plébániák a város más-más területén lakókat látják el. Kecskeméten három plébánia a Főplébánia, a Piarista Plébánia és a Szentcsalád (széchenyivárosi) működik. A Barátok temploma és a Szent Erzsébet templom a Főplébániához tartozó lelkészség és nem plébánia.

Az egyes plébániák területét (vagyis az oda tartozó utcákat, tereket) a Főpásztor határozza meg. Az ott lakó katolikus hívek minden esetben, amikor esküvőt, temetést, keresztelést, elsőáldozást vagy bérmálást kérnek, fel kell, hogy keressék saját plébániájuk irodáját. Lehetőség van arra, hogy más plébánia illetve másik templom papjai lássák el a kért egyházi szolgálatot. Ilyenkor mindig meg kell kérni a területileg illetékes plébánia plébánosának írásos engedélyét, ugyanis a keresztelésre, temetésre, esketésre stb. ő a jogosult. Az előzetes engedély nélkül más plébánia vagy templom papjai nem működhetnek közre.

Kérjük, hogy a hívek azon a plébánián fizessék be az éves egyházi hozzájárulásukat is, amelynek területéhez tartoznak! Ez a minimális, csekély összeg a templomok, plébániaépületek, hittantermek fenntartásának célját szolgálja.

Jelen hirdetés mellé kifüggesztjük Kecskemét térképét is, bejelölve a három plébánia területét, hogy mindenki egyértelműen lássa, melyik plébánia területén él. A Plébániák szeretettel várják a kedves híveket az alábbi címeken:

  • Főplébánia: Kecskemét, Plébánia köz 1.

  • Piarista Plébánia: Kecskemét, Jókai u. 1.

  • Szent Család Plébánia: Kecskemét, Irinyi u. 62.

Szeretettel kérjük a kedves híveink megértését és együttműködését.

A Kecskeméti Plébánosok