Bérmálás szentsége

A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a "keresztény beavatás szentségeinek" együttesét, melynek egységét őrizni kell. A keresztények ugyanis "a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet.

Ezért a bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségi kegyelmet:

 • mélyebben meggyökereztet bennünket az istengyermekségben, melyben azt mondhatjuk: "Abba, Atya";

 • erősebben egyesít bennünket Krisztussal;

 • gyarapítja bennünk a Szentlélek ajándékait;

 • tökéletesebben kapcsol az Egyházhoz;

 • nekünk ajándékozza a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, Krisztus nevét bátran valljuk meg és ne szégyenkezzünk a Kereszt előtt.

 

Milyen módon lehetnék bérmálkozó?

A bérmálás szentségének felvételére éves ciklusban készítjük fel a fiatalokat. A felkészítés legkorábbi időpontja az általános iskola nyolcadik osztályától kezdődhet és a rá következő második év pünkösdjén van a bérmálkozás.
A szentség felvételének alapfeltétele:

 1. a felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel,

 2. a hitéletben való előre haladásnak a személyes igyekezete.

A keresztény nagykorúság szentsége az egyházunk közösségébe való önálló felelősségteljes bekapcsolódást jelenti. Ezért rendkívül fontos a felkészítő alkalmakon kívül a plébániánk istentiszteleti, szeretetszolgálati és közösségi életével való találkozás is.

Ha a jelentkező személyes hite még nem érett meg a megerősítés szentségére, vagyis a bérmálkozásra, akkor javasoljuk, hogy a hitoktatás folytatása mellett.

 

Ki vállalhat bérmaszülő tisztséget?

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

 1. évét betöltött katolikus keresztény,

 2. a bérmálkozás szentségében már részesült,

 3. rendszeresen részt vesz szentmisén,

 4. ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött.

A választott személy alkalmasságáról, a lakhelye szerinti plébánián kell igazolást kérni.

Amennyiben bérmaszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük, hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskoláskorú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.