Betegek kenete

A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez és halálához, szolgáljanak Isten népének javára.

A Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak a nehézségeknek legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel vagy az öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat, és az erőt a Gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben.  Az Úrnak e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha ez Isten akarata. És "ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer.

 

Kik kaphatják meg a betegek kenetét?

A betegek kenete a betegek szentsége.

A kenet - a hetedik a hét szentség közül - a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén.

A betegek kenete szentségben részesülhetnek mindazok, akik:

  1. betöltötték 60. életévüket;

  2. súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;

  3. egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

A szentség felvétele előtt szentgyónás végzése szükséges!

 

 

Mit tegyek, ha szeretném a betegek kenetének szentségét felvenni?

A szentséghez járulni lehet:

  1. a betegek miséje keretében, amely a piarista templomban évente, februárban a betegek világnapja körül valósul meg (a szentmise pontos időpontjáról mindig az aktuális hirdetéseink adnak tájékoztatást);

  2. háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után;

  3. a kórházban a korház lelkészt kell megkeresni, a súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén plébánián is lehet kérni.