Egyházi rend

Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus.

A Szentlélek e szentségnek adott sajátos kegyelme a Pap, Tanító és Pásztor Krisztushoz, akinek a fölszentelt a szolgája lett.

Az egyházi rend szentségét az Egyház csak olyan megkeresztelt férfiaknak szolgáltatja ki, akiknek szolgálatra való alkalmasságáról meggyőződött. Az Egyház tekintélyéhez tartozik annak felelőssége és joga, hogy valakit meghívjon a rendek fölvételére.

 

Mi kell ahhoz, hogy pap lehessek?

         Legyen megkeresztelve és lehetőleg járuljon a szentségekhez.

         Legyen érettségi bizonyítványa.

         Jelentkezzen a plébánosnál vagy valamelyik atyánál.