Eucharisztia – Oltáriszentség az egyház életében

A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában.

E szentség vételének méltó előkészületeként a hívőknek meg kell tartaniuk az Egyházuk által előírt szentségi böjtöt. (Áldozás előtt egy óra!) Magatartásukkal (ruha, testtartás) fejezzék ki azt a tiszteletet, ünnepélyességét és örömöt, mely megfelel annak a pillanatnak, amikor Krisztus a vendégünk lesz.

Megfelel az Eucharisztia rendeltetésének, hogy a hívők, ha kellően föl vannak készülve, - nincs halálos bűnük - megáldoznak, amikor szentmisén vesznek részt.

Az Egyház kötelezi a hívőket arra, hogy vasárnap és ünnepnapon vegyenek részt az isteni liturgiában és gyónással fölkészülve legalább évente egyszer vegyék magukhoz az Eucharisztiát, lehetőleg a húsvéti időben.

Az Egyház nyomatékosan ajánlja a hívőknek, hogy a szent Eucharisztiát vasárnap és ünnepnapokon vagy még gyakrabban, akár minden nap vegyék magukhoz.

 

Mikor és hogyan lehet a gyermekem elsőáldozó?

Az első gyónás és szentáldozás felvételére a gyermekek esetében is kétéves felkészítés után van lehetőség. Ennek rendes ideje az általános iskola második és harmadik osztálya, a harmadik osztály második félévében a szentgyónás, a negyedik osztály őszi félévében követ a szentáldozáshoz járulás.
A szentségek felvételének alapfeltétele:

  1. a hittanórákon való rendszeres részvétel,

  2. a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

Az iskolás hittanosok számára a vasárnapi 9.45 órai szentmise látogatását ajánljuk, mert ez kimondottan az ő korosztályuknak szól.

A szentmiséken való részvételt a hitoktatóktól beszerezhető miselátogató-kártyával kell igazolni, amelyet a szentmisét bemutató pappal vagy hitoktatóval kérünk mindig aláíratni.

 

Felnőttként hogyan lehetek elsőáldozó?

Felnőtt korban az elsőáldozásra 2 éves felkészülés, úgynevezett katekumenátus után van lehetőség.
Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.