Házasság szentsége

A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élete olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A házasság szentségének e sajátos kegyelme arra van rendelve, hogy tökéletesítse szeretetüket és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E kegyelemmel "az életszentségre segítik egymást a házaséletben, valamint a gyermekek elfogadásában és nevelésében".

 

Mit tegyünk, ha szeretnénk házasságot kötni?

Esküvőre személyesen kell jelentkeznie a jegyespárnak (legalább fél évvel az esküvő előtt). E jelentkezés alkalmával egy rövid elbeszélgetés, az adatok felvétele, és az esküvő tervezett időpontjának bejegyzése történik.

Az esketés egyik alapvető feltétele, hogy a jegyespár az esküvőig jegyesoktatáson vegyen részt. Ezt a jegyespár lakhelye szerinti plébánia végzi.

 

Milyen iratok, adatok szükségesek az esküvői jelentkezéshez?

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és iratok szükségesek:

  1. személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)

  2. tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá két katolikus fél esetén:

  1. a vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket;

  2. ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor valamelyik fél lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá).

Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli):

  1. a katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt;

  2. ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni;

  3. a megkeresztelt félnek, vagy a meg nem keresztelt félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas);

  4. ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolata szükséges;

  5. ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata szükséges;

  6. ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata szükséges.

 

Mi kell ahhoz, hogy házassági tanú lehessek?

A katolikus vallású esküvői tanúknak a lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozniuk, hogy vállalhatnak esküvői tanúi tisztséget.

Amennyiben esküvői tanúnak kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, kérjük hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló nyugtát, illetve, ha iskolás korú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.