Keresztség szentsége

A keresztény beavatás szentségei, a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia rakják le az egész keresztény élet alapjait. A keresztség szentségének vétele által lesznek az élő Egyház tagjai.  "Az isteni természetben való részesedés, mellyel Krisztus kegyelme ajándékozza meg az embereket, bizonyos hasonlóságot mutat a természetes élet fakadásával, növekedésével és táplálkozásával. Ugyanis a keresztségtől újjászületett hívők a bérmálás szentségétől megerősödnek, s utána az Eucharisztiában az örök élet kenyerével táplálkoznak, úgyhogy a keresztény beavatás e szentségei révén egyre jobban megkapják az isteni élet kincseit, és haladnak a szeretet tökéletessége felé."

A keresztség gyümölcse, más szóval a keresztségi kegyelem gazdag valóság, mely magában foglalja az áteredő bűn és minden személyes bűn eltörlését; az új életre születést, mely által az ember az Atya fogadott gyermeke, Krisztus tagja és a Szentlélek temploma lesz. Egyidejűleg a megkeresztelt betestesül Krisztus testébe és részese lesz Krisztus papságának. 

 

Hogyan keresztelkedhetek meg?

Felnőtt korban a keresztelésre 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.
Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.

 

Mit tegyek, ha szeretném gyermekemet megkereszteltetni?

Azon gyermekek részére van lehetőség a keresztség kiszolgáltatására, akik a plébániánk területén laknak. Akik más plébánia területén laknak a plébánosuk engedélyével keresztelhetők.
A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal kell a plébánián jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség és a keresztszülők együtt jöjjenek el!
A keresztelés feltétele, hogy:

  1. a szülők (vagy gyámok) egyike személyesen kérje,

  2. megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre. (Ha ez a feltétel nem teljesül, a keresztséget a jog előírásai szerint a feltétel teljesüléséig el kell halasztani.)

A keresztelő időpontjai.
A gyermekek keresztelése vasárnaponként délelőtt 11 órakor történik. Ettől személyes megbeszélés alapján térünk el.
A keresztelőnek anyagi vonzata nincs, de szükséges, hogy a szülők egyházi hozzájárulása rendezett legyen.

 

Mi kell ahhoz, hogy keresztszülő lehessek?

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei kérik fel. A keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához írásos engedélyt kérni.
A keresztszülő személye az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

  1. tizenhatodik életévét betöltött személy,

  2. katolikus vallású,

  3. éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen.

(Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

Amennyiben keresztszülői tisztségre kérnek fel valakit, s igazolásért jön hozzánk, ha iskolás korú gyermekei vannak, igazolást a hitoktatótól, hogy a gyermekek hitoktatásban részesülnek.